Adekvatno je opremljeno lovnim i lovno-tehničkim objektima: stabilne čeke, čeke na drvetu, hranilišta za jelensku i srneću divljač, hranilišta za divlje svinje, hranilišta za sitnu divljač, pojilišta. Lov sa čeka pruža potpuni lovački užitak, dok ništa manji izazov ne pruža ni otvoreno lovište u šta su se mogli uveriti brojni lovci iz zemlje i inostranstva. Zastupljena je jelenska i srneća divljač, divlje svinje, zec, a nije retkost ni susret s vukom, šakalom i lisicom. Brojnost i raznovrsnost lovne faune, kvalitet trofeja i osobito potpuna prirodnost ponašanja divljači pružaju nezaboravan sportski i lovački doživljaj. U Lovištu Geoparka Đerdap lov je profesionalno organizovan, uz puno poštovanje lovne kulture i tradicije lova u Srbiji.