Srpski  English

Geopark je teritorija jasno definisanih granica u okviru koje se štite, prezentuju i promovišu ne samo međunarodno značajni objekti geonasleđa već, i sve druge prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti. Aktivnosti u geoparku usmerene su na upoznavanje šire javnosti o raznovrsnim prirodnim i kulturnim vrednostima datog područja kroz razvoj turizma sa ciljem da se poboljša socijalni status lokalnog stanovništva, podstakne njihov ekonomski razvoj i unapredi zaštita prirodne i kulturne baštine.