Prijava jela i pića poslužena na gostoljubiv način za dobijanje prava korišćenja zaštitnog znaka Geopark Đerdap (.pdf)

Prijava kulinarskog događaja za dobijanje prava korišćenja zaštitnog znaka Geopark Đerdap (.pdf)

Prijava proizvođača prehrambenih proizvoda za dobijanje prava korišćenja zaštitnog znaka Geopark Đerdap (.pdf)

Prijava turističkog programa i iskustva za dobijanje prava korišćenja zaštitnog znaka Geopark Đerdap (.pdf)

Prijava za članstvo korisnika zaštitnog znaka Geopark Đerdap (.pdf)

Prijava zanatske proizvodnje i proizvoda jedinstvenog i industrijskog dizajna za dobijanje prava korišćenja zaštitnog znaka Đeopark Đerdap (.pdf)

Ugovor o korišćenju zaštitnog znaka Geopark Đerdap (.pdf)

Mapa Geoparka Đerdap (.pdf)

Geološka mapa Geoparka Đerdap (.pdf)

Annex 2: Geological Heritage – Djerdap Geopark (Donji Milanovac – Novembar 2016) (.pdf)