Srpski  English

Pećina Gradašnica je izvorska pećina dužine 529 m sa stalnom hidrološkom aktivnošću. Vodeni tok protiče kroz Glavni kanal. Uz levu stranu vodenog toka nalazi se 1,5 m visoka terasa od akumuliranih sedimenata.

Jedna od posebnih karakteristika pećine Gradašnice je prisustvo karakterističnih silikatnih formacija (opal i kalcedon) na zidovima istočnog kanala, što predstavlja prvu ovakvu pojavu dokumentovanu u pećinama Srbije.

U istočnom kanalu otkriveni su i fosilni ostaci pećinskog medveda (Ursus spelaeus), koji je ovde živeo tokom ledenog doba.

Pećina Gradašnica

Pećina Gradašnica