Srpski  English

U maloj i izuzetno lepoj klisuri Boljetinske reke nalaze se kontinualni geološki slojevi od perioda srednje jure (doger) do perioda krede (apt). Osnova je sačinjena od crvenog peščara iz perioda perma.

Kanjon Boljetinske reke

Kanjon Boljetinske reke