Srpski  English

Nalazi se u opštini Majdanpek ispod Šomrdskog visa u slivu reke Strakovice koja zajedno sa Velikom rekom formira Boljetinsku reku. Šomrda je rezervat poznat po biljnoj vrsti Ilex aqufolium. To je jedini lokalitet sa reliktnom vrstom na području Đerdapa.