Srpski  English

Lokacija se nalazi u opštini Majdanpek, između Kamenog i Ciganskog rta. Dolina Ciganski potok je veoma vlažna, a uz vlažnost Dunava, ona uslovljava prilično umerenu klimu, sa šumama sladuna i cera kao i šumama bukve i oraha. Posebna vrednost rezervata su staništa šuma od čistog oraha Parietario-Juglandetum (Jov. 68) na istočnoj padini na nadmorskoj visini od 240m i staništa na dnu doline Ciganski potok.