Srpski  English

Jedinstveni lokalitet u Evropi na kome postoji bliska veza istorije prirode i istorije ljudskog društva. Između ostalog, Lepenski Vir je prvi lokalitet u Srbiji gde su reliktne vrste i zajednice koprivića i oraha još poznate kao Celto-Juglandetum (Jov. 1967) istražene i opisane. Pored najvažnije reliktne i polidominantne zajednice Celto-Juglandetum (Jov. 1967) na području Lepenskog Vira postoje još i reliktne zajednice: Carpino orientalis – Quercetum mixtum (Mišić 1967), polidominantne zajednice oraha, koprivića i druge vrsta u kombinaciji sa jorgovanom Syringetosum (Mišić 1968), zajednice žbuna lila i orijentalnog graba Cotino-Syringetum (Vukić 1968) kao i zajednice sladuna i cera Quercetum farnetto cerris (Rud. 49).