Srpski  English

Arheološko nalazište Lepenski Vir je najznačajniji kulturni spomenik u Nacionalnom parku Đerdap, a ujedno i jedan od najznačajnijih praistorijskih lokaliteta u Evropi. Sistematska iskopavanja su sprovedena od 1965. do 1970. godine. Na osnovu arheoloških podataka razlikuju se četiri glavne faze: Proto Lepenski Vir, Lepenski Vir I, Lepenski Vir II i Lepenski Vir III. Datira iz perioda od 6500. do 4500. godina pre nove ere. Poseban značaj Lepenskog Vira leži u činjenici da je postojalo stalno naselje osnovano u vreme kada su u ostatku Evrope postojala samo privremena skloništa nomadskih lovaca. Visok stepen društvene organizacije je vidljiv u okviru urbanizacije svakog od sedam horizonta koji pripadaju lovačko-sakupljačkoj zajednici Lepenskog Vira. Ovo izdvaja Lepenski Vir kao najstarije urbano naselje u Evropi. Osnovna karakteristika arhitekture Lepenskog Vira su trapezioidan plan prizemlja kuća. Sve kuće su identične forme i razlikuju se samo u veličini.