Srpski  English

Arheološki lokalitet Rudna Glava nalazi se u planinskom području severno-istočne Srbije, odmah iza Đerdapske klisure. Ovo arheološko nalazište predstavlja centar najranijeg rudarstva centralnog Balkana i jugoistočne Evrope. Sistematsko arheološko iskopavanje je sprovedeno od 1969. do 1979. godine.