Srpski  English

Kastel Pontes, pored Trajanovog mosta, nalazi se na uzvišenoj obali Dunava nasuprot Rimskog utvrđenja Drobeta Turnu Severin.  Ime je dobio po rumunskom utvrđenju – Transdrobete. Iako je obnovljan tokom vekova, zadržao je svoj izvorni oblik, karakterističan za rimska utvrđenja iz Trajanovog perioda. To su bile kvadratne tvrđave sa zaobljenim uglovima i kvadratnim kulama na unutrašnjoj strani kamenih zidova. Severna kapija – porta praetoria i južna kapija – porta decumana su smeštene u centralnom delu bedema. Unutrašnjost je takođe podeljena oko ose u skladu sa pravilima tog vremena, i sa centralnom zgradom – principium na raskrsnici dve glavne ulice.

Severni i istočni bedemi su u potpunosti istraženi i konzervirani tokom prethodnih radova,  kao i većina delova zapadnog i južnog bedema, sve četiri kapije, stubovi (16 od 18), delovi centralne zgrade, radionice, magacini i kasnorimske strukture. Nakon što je znatno oštećena tokom 2. veka, svi delovi tvrđave su obnovljeni za vreme Severus dinastije početkom 3. veka, kao i u kasnijim periodima. Tvrđava je kao i Rimsko carstvo i njene granice upošteno pretrpela velika razaranja u sukobima Gota i Huna u 4. i 5. veku nove ere.