Srpski  English

Drevna fortifikacija je ustanovljena kao turska utvrđenje na zapadnoj strani grada Kladovo. Pravougaonog je oblika sa kulama na uglovima utvrđenja. Dobro je očuvano, lako dostupno sa dosta mogućnosti za prezentaciju. Vodi od malog ka velikom utvrđenju. Mala tvrđava je izgrađena 1524. godine tokom Osmanske vladavine. Velika tvrđava sa šest kamenih bastiona i zemljanih zidova izgrađena je između 1717. i 1739. godine. Kameni zidovi tvrđave su izgrađeni 1818. godine. Fetislam je bio u upotrebi sve do 1867. godine. Istraživački i konzervatorski radovi su vršeni od 1973. do 1977. godine i od 1981. do 1984. godine.