Srpski  English

Lokacija Geoparka Đerdap

Oblast se nalazi između 21° 34’ 44´´ i 22° 44´ 29´´istočno, i 44° 44´ 24´´  i 44° 16´ 40´´ severno.

Geografska karta predložene oblasti za Geopark Đerdap

Geografska karta predložene oblasti za Geopark Đerdap

Geografska pozicija Đerdapa, obeležena crvenim pravougaonikom. Slika levo - u odnosu na Pan-Evropski saobraćajni koridor VII. Slika desno - položaj u Srbiji

Geografska pozicija Đerdapa, obeležena crvenim pravougaonikom. Slika levo – u odnosu na Pan-Evropski saobraćajni koridor VII. Slika desno – položaj u Srbiji