Srpski  English

Geološki lokaliteti u okviru predloženog Geoparka su sistematizovani u okviru sledećih grupa:

Geološki (G), Geomorfološki (GM), Geoarheološki (G-Ar), Hidrološki (Hy) i Vidikovci (Vp). Ukoliko geološki lokalitet ima karakteristike više od jedne grupe, sve grupe su prikazane.

 

Status prirodne zaštite:

NP1 – Nalazi se u okviru Nacionalnog parka Đerdap, I stepen zaštite

NP2 – Nalazi se u okviru Nacionalnog parka Đerdap, II stepen zaštite

NP3 – Nalazi se u okviru Nacionalnog parka Đerdap, III stepen zaštite

NM – Prirodni spomenik

 

Vrednost (svrha) lokaliteta:

Sci – Naučna, Edu – Edukativna, Aest – Estetska (geoturistička), Hist – Istorijska

 

Br. Naziv (ime) lokaliteta Vrsta Status prirodne zaštite Vrednost (svrha)
1. Dedine G NP3 Sci, Edu
2. Tvrđava Ridan-Golubac G NP1
3. Beg bunar G NP1 Edu, Tour
4. Rakovica Hy NP3 Tour
5. Kamenolom Brnjica G NP2 Sci
6. Turski potok G NP3 Tour
7. Homolje G NP3 Sci
8. Leva Reka G NP3 Sci
9. Crni Vrh G NP2 Sci
10. Pesača – Tunel 17 Vp, G NP1 Tour
11. Sokolovac G NP1 Sci, Edu, Tour
12. Kanjon Boljetinske reke Vp NP2 Tour
13. Boljetinski brdo GM, G NP3 Sci, Edu, Tour
14. Hladne Vode G NP2
15. Greben G NP3 Sci, Edu, Tour
16. Šomrda G NP2 Sci, Edu
17. Kovilovo G NP3 Sci, Edu, Tour
18. Kapetan Mišin Breg Vp, G NP3 Tour
19. Stari Donji Milanovac G NP3 Edu, Tour
20. Ulaz u Donji Milanovac Vp NP3 Tour
21. Klokočevac G NP3 Sci, Edu
22. Golubinje gnais G NP3 Sci, Edu
23. Ploče G NP1 Edu
24. Veliki Štrbac G NP1 Edu
25. Mali štrbac Vp, GM NP1 Tour, Edu
26. Golo Brdo Vp NP1 Tour
27. Dževrin Vp NP3 Tour
28. Sinaia beds – Kašajna Vp, GM NP3 Tour
29. Dunavske terase blizu Kladušnice Vp, G NP3 Tour, Sci
30. Crnajka G NP3 Sci
31. Miloševa Kula GM NP3 Edu, Sci
32. Peridotites of Miroč G NP2 Edu, Sci
33. Tumane Tufa G, Ar NM Edu, Tour
34. Vizitorski centar Đerdap G NP3 Sci, Edu
35. Đerdapska klisura (Gvozdena kapija) G NP3 Hist, Edu, Tour
36. Kanjon Brnjice G, Bio NP3 Tour, Edu
37. Drenjarski sistem – Bigar GM NP3 Sci, Edu, Tour
38. Jezero Alu Šonte Gm, bio NP3 Tour, Edu
39. Velika Čuka (Podvrška) GM NP3 Sci, Edu, Tour
40. Pećina Pešćera Mare Hy NP2 Edu, Tour
41. Pećina „Tabula Traiana“ GM NP1 Tour, Edu
42. Bele Vode G-Ar NP2 Sci, Edu
43. Buronov Ponor G-Ar NP3 Sci, Edu
44. Rakin Ponor Hy, GM NP3 Sci,Edu
45. Suvi Ponor GM NP3 Sci, Edu, Tour
46. Gradašnica GM NP3 Edu, Tour
47. Disina pećina GM NP3 Edu, Tour
48. Bezimena pećina GM NP3 Sci, Edu, Tour
49. Kanjon Pepeljavi Potok GM NP3 Edu, Tour
50. Pećina Velika Peštera GM NP3 Edu, Tour
51. Miličina pećina GM NP3 Sci, Edu, Tour
52. Žuti Krš GM NP3 Sci, Edu, Tour
53. Rajkova pećina GM NM Edu, Tour
54. Prirodni most Valja Prerast GM NM Sci, Edu, Tour
55. Prirodni mostovi Vratna GM NM Sci, Edu, Tour
56. Tunel pećina Zamna GM NM Edu, Tour
57. Bladerija GM NM Sci, Edu, Tour
58. Nadanova GM NP3 Edu, Tour
59. Tekija alluvial fan Hy NP3 Edu, Tour, Sci
60. Korešin potok G NP3 Sci, Edu
61. Rudna Glava GM NP3 Edu
62. Canetova pećina GM NP3 Sci, Edu, Tour
63. Pećina Sokolovica G-Ar NM Hist, Edu