Srpski  English

Predloženi Geopark Đerdap je deo Karpatskog jugozapadnog luka.

Geotektonski okvir Srbije sa prikazom susednih regiona

Geotektonski okvir Srbije sa prikazom susednih regiona

Geotektonska karta Đerdapske oblasti

Geotektonska karta Đerdapske oblasti

Geološki profil Đerdapske oblasti

Geološki profil Đerdapske oblasti

Geološka karta nominovane oblasti za Geopark Đerdap

Geološka karta nominovane oblasti za Geopark Đerdap