Srpski  English

Jedna od najznačajnijih međunarodnih aktivnosti u domenu zaštite geodiverziteta i geonasleđa je formiranje Evropske http://www.europeangeoparks.org/ i UNESCO Globalne mreže geoparkova http://www.globalgeopark.org/ . Inicijalna Evropska mreža geoparkova, osnovana je 2000. godine i trenutno obuhvata 71 područje u 23 zemlje, dok UNESCO Globalna mreža, osnovana 2004. godine broji 140 područja širom sveta, uključujući i evropske geoparke.