Распоред коришћења стаза

Доживите Национални парк Ђердап на јединствен начин – пешачењем и изласком на атрактивне видиковце, обиласком пећина или кањона.

Уживајте у природи
и пешачењу

Зависно од ваших жеља и способности, Ђердап пружа бројне могућности за пешачење које ће вам пружити уживање у природи, емоционално опуштање и помоћи у стицању кондиције. Пешачке стазе су различите по дужини и успону и обележене планинарском маркацијом и информативним таблама.

Цена улазнице је 250,00 динара по особи за групе до 10 особа, док је цена улазнице за групе веће од 10 особа 150,00 динара по особи. Услуга водича је 3.600,00 динара за групу до 25 особа. У ЈП „Национални парк Ђердап“ могуће је изнајмити теренско возило по цени од 6.000,00 динара. Цена улазнице за Центар за постиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу, као и Центар за посетиоце у Текији је 100,00 динара за старије од 18 година, а 50 динара за млађе од 18 година.

С обзиром да су све пешачке стазе, осим едукативне стазе Златно језеро, у режиму заштите I степена, подлежу одређеним ограничењима односно посета је организована, контролисана и уз обавезну пратњу, у складу са одредбама Закона о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/ 2015, 95/2018 – др. Закон, посебно члан 16), Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016, а посебно члановима 109. и 110) и Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби (Број: 4982 од 26.11 2018.г. (Сагласност Министарства заштите животне средине Број: 110-00-129/2018-04 од 20.12.2018.године, члан 8). Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018) утврђена је накнада за посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

Према томе, у овом заштићеном подручју се налазе и делови са посебним режимима заштите, а који се ипак не могу посећивати без претходне најаве и уз пратњу чувара Националног парка. Управо због тога је неопходно да на време контактирате Национални парк Ђердап како бисмо Вам изашли у сусрет и адекватно организовали посету Националном парку Ђердап на обострано задовољство.

Детаљније информације и најава доласка:
ЈП „Национални парк Ђердап“
Доњи Милановац
Улица Краља Петра I 14а
Контакт телефони:
+381302150070, +381648569247, +381648569231, +381648569224
тел/факс 030590877
е-маил: [email protected]

За посетиоце / Туризам и рекреација

Бициклистичка рута

Сазнајте више