Skip to main content

Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2024. годину („Сл. гласник РС“, бр. 077/2023) који је 31. августа донела министарка заштите животне средине, а који се примењује од 1. јануара следеће године, прописано је да вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на Рибарском подручју Ђердап на подручју Националног парка „Ђердап“ износи 6.000,00 динара, исто као и током 2023. године. Годишња дозвола за рекреативни риболов на Рибарском подручју Ђердап је јединствена за све категорије рекреативних риболоваца.

Дневна дозвола за рекреативни риболов на Рибарском подручју Ђердап за 2024. годину кошта 1.300,00 динара, а вишедневна за максимално седам дана кошта 2.600,00 динара.

Продаја дозвола за рекреативни риболов почиње од 1. јануара 2024. године.