Геоинтерпретативни центар Текија

У оквиру пројекта Дунавска гео тура, основан је Геоинтерпретативни центар у Текији. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап” је реновирало зграду у Текији како би се уредио овај Центар.

У Геоинтерпретативном центру у Текији материјали и друге информације о пешачким стазама, вођеним турама и о новом геопроизводу развијеном у оквиру пројекта су на располагању посетиоцима.

Геоинтерпретативни центар у Текији обезбеђује геолошку интерпретацију места комбинујући информације о геолошком наслеђу, геоморфологији и о томе како истражити природни потенцијал подручја. Геоинтерпретативни центар има за циљ да усмери понашање посетилаца у смислу представљања начина на који могу да истраже ово подручје и како да смање неадекватно понашање које је штетно за природу.

За посетиоце / Туризам и рекреација

Ловачка кућа Орешковица

Сазнајте више