Пројекти

ConnectGREEN

Циљ пројекта је одржавање и побољшање еколошке повезаности између природних станишта, посебно између подручја у оквиру Натура 2000 и других заштићених подручја од међународног значаја у Карпатској регији, наиме, у Чешкој, Мађарској, Румунији, Словачкој и Србији.

DaRe to Connect

Циљ пројекта „DaRe to Connect“ је даљи развој повезивања Зеленог појаса као окоснице зелене инфраструктуре ЕУ (Green Infrastructure – GI) одржавањем и унапређењем екосистема и њихових услуга.

Danube GeoTour Plus

Пројекат Danube GeoTour Plus је успостављен на сарадњи 9 геопаркова, 2 партнера за истраживање и образовање као и 18 придружених стратешких партнера. Резултати претходног пројекта (Danube GeoTour Plus) указали су на нове трендове и још увек неискоришћени потенцијал геопаркова.

Danube GeoTour

Пројекат Дунавска гео тура има за циљ да „побољша управљачке капацитете и стратегије, да развије практична решења за активирање гео диверзитета и гео наслеђа, као и да искористи позитивне тржишне трендове за одрживи развој туризма у 8 геопарка Подунавске регије“.