Савет корисника

Чланом 22. Закона о националним парковима („Сл.гласник РС“, број 84/15) прописано је формирање Стручног савета Националног парка. Министарство заштите животне средине утврђује поступак и именује чланове Стручног савета које представља консултативно тело које прати и анализира програме и пројекте из области заштите природе и коришћења природних ресурса, а нарочито:

 • План управљања Националним парком;
 • Програм управљања Националним парком;
 • Програме и пројекте којима се спроводе мере и активности заштите и развоја Националног парка Ђердап.

Стручни савет има пет чланова од којих је један председник. За чланове стручног савета именују се лица која својим научним и стручним радом прате и анализирају област заштите природе и одрживо коришћење природних ресурса, а један члан је представник управљача.

Чланом 23. Закона о националним парковима („Сл.гласник РС“, број 84/15) прописано је формирање Савета корисника Националног парка. На основу расписаног јавног позива за достављање предлога за чланове Савета, у фебруару 2018.године, формиран је Савет корисника Националног парка Ђердап који има 11 чланова:

 • један члан из Општине Мајданпек
 • један члан из Општине Кладово
 • један члан из МЗ Доњи Милановац
 • један представник из ТОО Мајаданпек
 • један представник из Предшколске установе „Марија Мунћан“, Мајданпек
 • један представник Туристичког простора „Тврђава Голубачки град“, Голубац
 • један представник Туристичког простора „Музеј Лепенски Вир“, Доњи Милановац
 • један представник привреде са подручја Националног парка
 • један представник ловачког удружења „Ђердап“, Доњи Милановац
 • један представник невладиног сектора, НВО „Лазарус“, Доњи Милановац
 • један представник установе „Библиотека Центар за културу“, Кладово

Савет корисника формиран је у циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника Националног парка Ђердап.

За посетиоце / Туризам и рекреација

Обавештење за посетиоце

Сазнајте више