Контакт

Контакт телефони на које можете добити жељене информације везане за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“

Јавно предузеће
„Национални парк Ђердап“
19220 Доњи Милановац, Србија
ул. Краља Петра I број 14а
Е-пошта: office@npdjerdap.rs

Телефони

Централа

030 215 0070

Служба за опште и правне послове

030 215 0071

Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк

030 215 0089

Центар за посетиоце – Доњи Милановац

030 215 0088

Служба за економско – финансијске послове

030 215 0074

Служба заштите и унапређења лова и риболова

030 215 0075

Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја

030 215 0076

Сектор за планирање газдовања шумама

030 215 0077 и 030 215 0082

Служба за комерцијалу план и анализу

030 215 0084

Лице за заштиту података о личности

064 85 69 274