Центар за посетиоце
Доњи Милановац

Разноврсност природних вредности, богатство и разноликост биљног и животињског света, атрактивни геолошки локалитети и културно-историјске знаменитости особености су које подручје Ђердапа чине јединственим.

Интерактивна поставка

Изложбена поставка у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу приказује геолошку грађу подручја, разноврсност и богатство живог света, најзначајније културно-историјске знаменитости, као и туристичке атракције највећег националног парка у Србији и Геопарка Ђердап. Изложене експонате прате објашњења на српском и енглеском језику, а тактилну поставку и текстови на Брајевом писму. Визуелно-текстуални и мултимедијални приказ јединствености подручја Ђердапа има за циљ повећање свести о потреби еколошког приступа појединаца и друштва у очувању природног окружења, геолошког наслеђа и културне баштине.

Фото илустрације атрактивних објеката геодиверзитета и геонаслеђа, узорци стена, минерала, кристала и фосила у делу поставке посвећене геонаслеђу Унеско светског геопарка Ђердап, откривају временски непоновљиву целину и невероватан свет који нас окружује и истовремено документују геолошко богатство овог подручја. Интерактивна тактилна поставка фосила намењена је како слабовидим и слепим особама, тако и широкој публици, са идејом да посетиоци „комуницирају” са експонатима.

[smartslider3 slider=“64″]

Визуелне илустрације

Национални парк Ђердап одликује велика биолошка разноврсност биљног и животињског света, а досадашња истраживања потврђују да је ово подручје један од најзначајнијих центара флористичког, фаунистичког и вегетацијског диверзитета, не само у Србији, већ и на Балканском полуострву. Препарати риба, птица и сисара, примерци гљива, инсеката, хербарски материјал уз визуелне илустрације приказују разноликост живог света подручја Ђердапа.

У Ђердапу већ 11 хиљада година готово без прекида једна култура смењује другу, што потврђује готово 40 археолошких налазишта од праисторије до средњег века, у интернационалним оквирима представљена су у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап. Документарне фотографије и етно експонати приказују богато нематеријално наслеђе и традиционални живот становништва Ђердапа.

На инфо пулту се могу добити информације о коришћењу туристичких садржаја – обилазак видиковаца и коришћење пешачких стаза и преузети вишејезични промотивни материјали. С обзиром да нема архитектонских баријера, Центар за посетиоце НП Ђердап доступан је за особе у инвалидским колицима.

Осим изложбене поставке природне и културне баштине подручја, саставни део обиласка Центра за посетиоце чини и пројекција промотивно туристичког филма о Националном парку Ђердап (синхронизован на српски и енглески језик, титлован на немачки, француски, италијански, руски, румунски). У оквиру Центра за посетиоце налази се и сувенирница.

Центар за посетиоце налази се у згради ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу, у Улици Краља Петра И 14 а. Отворен је сваког радног дана од 7 до 15 часова, а поподне и у дане викенда уз претходну најаву.

За посетиоце / Туризам и рекреација

Геоинтерпретативни центар Текија

Сазнајте више