Често постављана питања

1

Зашто је потребно најавити посету?

Заштита Националног парка Ђердап је степенована, тако да се у најстрожем режиму заштите (I степену заштите) налази 8,01% укупне површине Националног парка Ђердап у коме се налази већи број резервата и један предео посебних природних одлика, у II степену заштите налази се 21,50%, док III степен заштите обухвата 70,79% укупне површине Националног парка Ђердап. Изузев едукативне стазе Златно језеро, остале уређене пешачке стазе су у режиму заштите I степена и подлежу одређеним ограничењима односно посета је организована, контролисана од стране чувара заштићеног подручја или других овлашћених лица ЈП „Национални парк Ђердап“ у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби. Сходно томе, посету је потребно благовремено најавити. Посету можете најавити електронском поштом на адресу: office@npdjerdap.rs или позивом на број +381 64 85 69 393.
2

Може ли се камповати у Националном парку Ђердап?

Осим камповања у постојећим камповима на подручју Националног парка Ђердап, можете поднети захтев за давање сагласности за постављање некомерцијалних објеката за одмор (камп приколица, шатора и др.). ЈП „Национални парк Ђердап“ као управљач заштићеног подручја Национални парк Ђердап у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап може, али и не мора да да Сагласност за постављање некомерцијалних објеката за одмор (камп приколица, шатора и др.). Постављање некомерцијалних објеката за одмор (камп приколица, шатора и др.) без сагласности Управљача повлачи казне у складу са законским прописима.
3

Да ли је дозвољено у шетњу пешачким стазама повести пса?

Пси у пратњи власника могу на пешачку стазу и током шетње све време морају бити на повоцу како не би ометали и угрожавали остале посетиоце. Према члану 5 Правилника о држању паса који могу представљати опасност по околину („Сл.гласник РС“, бр. 65/2010) „Опасне псе могу да изводе само пунолетна лица, и то уз брњицу и на повоцу“.

За посетиоце / Корисне информације

Мапа парка

Преузмите мапу