Skip to main content

Са намером да укаже на значај шума и њихов утицај на опстанак човечанства, Генерална скупштина Европске пољопривредне конфедерације донела је 1971. године одлуку да дан пролећне равнодневнице на северној, односно дан јесење равнодневнице на јужној Земљиној хемисфери – 21. март, прогласи Светским даном шума.Поводом 21. марта, Дана шума, представници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац одржали су ученицима Основне школе „Бранко Перић“ у Рудној Глави предавање посвећено значају шума и њиховој улози за човека. Посебан нагласак био је стављен на функције шума, значај њиховог очувања и о томе како ЈП „Национални парк Ђердап“ брине о шумским заједницама и животној средини уопште.