Skip to main content

Крајем септембра, одржан је 11. по реду Симпозијум „Копачки рит – јуче, данас, сутра“ са међународним учешћем у Осијеку (Република Хрватска). Симпозијум су организовали ЈУ „Парк природе Копачки рит“, Факултет Агробиотехничких знаности Осијек, и низ других институција Осјечко-барањске жупаније. Организацију су подржале међународне организације Мрежа заштићених подручја дуж реке Дунав (DANUBEPARKS) и Балканска асоцијација за животну средину (B.EN.A). Симпозијум је тематски био усмерен према биоразноврсности, екологији и заштити Парка природе „Копачки рит“, али и проблемима заштите природних добара дуж Дунава. На Симпозијуму је одржано око 70 излагања, а међу њима су учествовали и стручњаци из ЈП „Национални парк Ђердап“ који су представили рад „Инвазивне врсте на примеру пајасена (Ailanthus altissima (Mill.) Swyngler, syn. Ailanthus glandulosa Desf), у Националном парку „Ђердап“.