Često postavljana pitanja

1

Zašto je potrebno najaviti posetu?

Zaštita Nacionalnog parka Đerdap je stepenovana, tako da se u najstrožem režimu zaštite (I stepenu zaštite) nalazi 8,01% ukupne površine Nacionalnog parka Đerdap u kome se nalazi veći broj rezervata i jedan predeo posebnih prirodnih odlika, u II stepenu zaštite nalazi se 21,50%, dok III stepen zaštite obuhvata 70,79% ukupne površine Nacionalnog parka Đerdap. Izuzev edukativne staze Zlatno jezero, ostale uređene pešačke staze su u režimu zaštite I stepena i podležu određenim ograničenjima odnosno poseta je organizovana, kontrolisana od strane čuvara zaštićenog područja ili drugih ovlašćenih lica JP „Nacionalni park Đerdap“ u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi. Shodno tome, posetu je potrebno blagovremeno najaviti. Posetu možete najaviti elektronskom poštom na adresu: office@npdjerdap.rs ili pozivom na broj +381 64 85 69 393.
2

Može li se kampovati u Nacionalnom parku Đerdap?

Osim kampovanja u postojećim kampovima na području Nacionalnog parka Đerdap, možete podneti zahtev za davanje saglasnosti za postavljanje nekomercijalnih objekata za odmor (kamp prikolica, šatora i dr.). JP „Nacionalni park Đerdap“ kao upravljač zaštićenog područja Nacionalni park Đerdap u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap može, ali i ne mora da da Saglasnost za postavljanje nekomercijalnih objekata za odmor (kamp prikolica, šatora i dr.). Postavljanje nekomercijalnih objekata za odmor (kamp prikolica, šatora i dr.) bez saglasnosti Upravljača povlači kazne u skladu sa zakonskim propisima.
3

Da li je dozvoljeno u šetnju pešačkim stazama povesti psa?

Psi u pratnji vlasnika mogu na pešačku stazu i tokom šetnje sve vreme moraju biti na povocu kako ne bi ometali i ugrožavali ostale posetioce. Prema članu 5 Pravilnika o držanju pasa koji mogu predstavljati opasnost po okolinu („Sl.glasnik RS“, br. 65/2010) „Opasne pse mogu da izvode samo punoletna lica, i to uz brnjicu i na povocu“.

Za posetioce / Korisne informacije

Mapa parka

Preuzmite mapu