Skip to main content

Истог дана када је и Светски дан заштите животне средине, 5. јуна навршило се 48. година од када је установљен Национални парк Ђердап. Јединствен феномен највеће пробојнице у Европи и специфичан историјски развој подручја Ђердапа, као и рефугијална клима и мрежа клисура и кањона у којима је опстала терцијарна флора, вегатација и фауна постали су својеврстан европски национални парк 1974. године. Од тада је национални парк уз примену разноврсних мера управљања и заштитом природе успео да опстане и траје као један од симбола Србије. Обележавању дана ЈП „Национални парк Ђердап“ присуствовали су угледни гости које је у име Националног парка поздравио директор Саша Јаношевић. Међу званицама су били председник Надзорног одбора Милија Булатовић, председник Општине Мајданпек Драган Поповић, представници и  директори културних установа и туристичких организација и многи други.