Danube GeoTour

Opis projekta:

Projekat Dunavska geo tura ima za cilj da „poboljša upravljačke kapacitete i strategije, da razvije praktična rešenja za aktiviranje geo diverziteta i geo nasleđa, kao i da iskoristi pozitivne tržišne trendove za održivi razvoj turizma u 8 geoparka Podunavske regije“. Da bi se to postiglo, jedan od izazova je „iskoristiti potencijal Geoparka i brenda za društveno-ekonomski razvoj, inspirišući lokalne stanovnike i mala preduzeća da razviju nove, održive i inovativne geo proizvode duž definisane regije.“ Projekat je razvijen sa idejom o valorizaciji geo nasleđa sa ciljem razvoja održivog i inovativnog turizma.

Projekat traje od 01.01.2017. do 31.12.2019. godine.
Ukupna vrednost projekta je 1.667.362,50 €
dok je budžet NP Đerdap 103.935,00 €

Cilj projekta:

Jedan od specifičnih ciljeva je razviti, demonstrirati i oceniti zajedničku Dunavsku geo turu koja uključuje inovativnu interpretaciju geologije osam Geoparkova koji su učesnici projekta. U bliskoj saradnji sa partnerima, posetiocima i lokalnim stanovnicima projekat će kreirati, testirati i primeniti niz savremenih metoda i tehnika interpretacije.

Novosti:

Intereg Dunavska Geo tura na ITB u Berlinu 6-10 mart 2019

Uspešna saradnja učesnika projekta Dunavska Geo tura na najvećem sajmu turizma na svetu

Početkom marta, projektni partneri projekta Danube GeoTour imali su mogućnost da predstave svoje aktivnosti i proizvode na ITB Berlin. Pored drugih UNESCO Globalnih Geoparkova širom sveta, partneri na ovom projektu ture bili su prisutni na štandu Globalne mreže Geoparkova u holu 4.1, deo Putovanja za mlade, avanturistička putovanja, odgovorni turizam i ekonomičan smeštaj.

Tokom 5 dana trajanja sajma, posetioci su mogli da pogledaju novi video snimak, brošuru sa slikama i info štand projekta. UNESCO Globalni Geoparkovi Hateg (Rumunija), Bakoni-Balaton (Mađarska) i Idrija (Slovenija) omogućili su degustaciju svojih GeoProizvoda, što je bilo veoma popularno kod gostiju koji su posećivali štandove. Geopark Železne hory iz Češke je iznenadio posetioce svojom novom Geo aplikacijom koja povećava doživljaj stvarnosti, dok je Idrija UNESCO Globalni geopark imao šansu da predstavi svoju tradicionalnu čipku.

Četiri partnera su pripremila poseban prostor gde su predstavili svoje GeoOutdoor proizvode. Svaki posetilac je dobio polaroid fotografiju kao suvenir, koja predstavlja GeoRafting u Styrian Eisenwurzen u Austriji, GeoBiking u UNESCO Globalnom Geoparku Karavanke na granici Austrija/Slovenija, GeoClimbing u Geoparku Papuk u Hrvatskoj i GeoHiking u Geoparku Đerdap u nastajanju (Srbija). Osim toga, deljene su i razglednice i magneti.

Menadžer za komunikaciju Oliver Gulas iskoristio je priliku da predstavi projekat i video snimak Intereg Dunavske Geo ture tokom prezentacije pred širom publikom. Zaključak je da su prezentacija projekta i aktivnosti njenih članova na ITB bile uspešne u realizaciji 4 ključne preporuke:

– Osetiti prirodu i geodiverzitet geoparkova
– Iskusiti istoriju Zemlje duž Dunava
– Uživati u upoznavanju novih ljudi, tradicija i kulturnog nasleđa
– Istražiti GeoCulture i GeoOutdoor aktivnosti

Rezultat projekta je Dunavska Geo tura koja je osnovana da jača saradnju između geoparkova u regionu i da predstavi inovativni turistički proizvod sa ciljem povećanja vidljivosti geoparkova i broja posetilaca. Razmenom iskustava, probni geoturizam proizvodi i novi pristupi bi trebali da povećaju posvećenost lokalnog stanovništva, kapacitete menadžmenta geoparkova, kao i da smanje nivo razlike u kvalitetu između geoparkova na Dunavu i drugih Evropskih geoparkova.

Projektni sastanak Intereg Danuvska GeoTura u Bakoni-Balaton-u Globalni geopark UNESKO-a

Uspešan završni sastanak u Mađarskoj od 12. do 15. februara 2019. godine

Globalni geopark UNESKO-a u Bakoni-Balatonu u Mađarskoj imao je priliku da ugosti projektne partnere Dunavske GeoTure iz 8 zemalja. Cilj i izazov sa kojim se partneri suočavaju je: »Valorizacija geo-nasleđa za održivi i inovativni razvoj turizma Dunavskih geoparkova«. Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije (ERDF, IPA).

Tokom četiri dana u Mađarskoj, partneri su razgovarali o razvoju svojih Geo interpretativnih lokaliteta, Geo proizvodima i promotivnoj kampanji za Dunavsku Geo turu u 2019. godini. Partneri su razgovarali i o promociji Geoparkova na međunarodnom sajmu turizma (ITB) u Berlinu, Nemačka. Drugog dana, na konferenciji za štampu za mađarske medije predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta. Konferencija za štampu uključivala je predstavljanje informativnih štandova, slikovnih brošura i promotivnog filma.

Pored toga, partneri su uživali u obilasku Szent Giorgi-hegi obnovljene staze u prirodi i Centra za posetioce jezera Tapolca. Ovaj izlet je bio vrlo dobar primer Geo Interpretacije. Dan izleta završio se uz kulturno veče, koje je uključivalo lokalnu muziku i ples. Kao zaključak navodimo da je svaki partner bio zadovoljan zbog uspešnog završnog sastanka. Projektni tim zahvaljuje organizatorima iz Bakoni-Balaton Globalnog geoparka UNESKO-a, uključujući sve njihove pomoćnike i partnere.

Glavni rezultat projekta će biti zajednička Dunavska GeoTura osmišljena da ojača saradnju između regija Geoparkova i da deluje kao inovativni turistički proizvod kako bi povećala vidljivost i turističke posete u geoparkovima. Razmena iskustava, testiranje pilot proizvoda za geoturizam i novi interpretativni pristupi trebali bi povećati angažman lokalnog stanovništva, kapacitete upravljanja geoparkom i smanjiti jaz u kvalitetu između dunavskih i drugih geoparkova EU.

Učenici Tehničke škole smera turistički tehničar u poseti JP „Nacionalni park Đerdap“

U okviru blok i praktične nastave iz predmeta agencijsko i hotelijersko poslovanje učenici Tehničke škole smera turistički tehničar posetili su https://www.facebook.com/npdjerdap/.

Ovo je bila prilika da se učenici upoznaju sa načinima organizovanja i promocije lokalne turističke ponude Donjeg Podunavlja koje posećuje veoma veliki broj turista.

U pratnji rendžera učenici su zajedno sa nastavnicima testirali Geopešačku stazu u okviru Geoparka Đerdap u nastajanju https://www.facebook.com/danubegeotour/. Lagana šetnja je podrazumevala dolazak na vidikovac Ploče sa koga se pruža fascinantan pogled na najuži i najdublji deo Dunava, Mali Kazan.

Sastanak Interreg Danube GeoTour projekta u Geoparku Gvozdene planine (Železné hory), Republika Češka, održan od 25. do 27. septembra 2018

Predstavnici geoparka Železné hory u Češkoj Republici imali su priliku da ugoste partnerske organizacije projekta Dunav GeoTour iz 8 zemalja. Cilj i izazov sa kojim se suočavaju partneri na projektu je Valorizacija geo-nasleđa za održivi i inovativni razvoj turizma geoparkova Dunavskog regiona.

Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije (ERDF, IPA).

Tokom prva dva dana u partneri su razgovarali o razvoju svojih GeoProizvoda i o promotivnoj kampanji projekta Dunav GeoTour za poslednji period 2018. godine. Partneri su predstavili trenutni status geointerpretativnih lokacija i rezultate odgovarajućih strategija održivog upravljanja turističkih pritisaka. Pozvani gostujući govornici ispred Geoparka Naturtejo iz Portugala, g-din Carlos Neto de Carvalho i Geoparka Rokua u Finskoj, g-din Vesa Krokki, dali su zanimljive informacije za razvoj Geoprodukta i promociju Geoparkova na međunarodnom sajmu turizma (ITB) u Berlinu, Nemačka. Pored toga, sprovedeno je terensko putovanje kroz Geopark Gvozdene planine kako bi se razmotrila GeoInterpretacija u skladu sa primerima dobre prakse. Zaključak je da su svi partneri zadovoljni uspešnom realizacijom sastanka.

Glavni rezultat projekta biće zajednička Dunavska geo tura dizajnirana da ojača saradnju između Geoparkova Dunavskog regiona i da deluje kao inovativni turistički proizvod u cilju povećanja vidljivosti i broja turističkih poseta u ovim geoparkovima.

Razmenjivanje iskustava, testiranje proizvoda geoturizma i novih interpretativnih pristupa trebalo bi da poveća angažovanje lokalnih stanovnika i kapacitete za upravljanje geoparkom, kao i da smanji kvalitativni jaz između Dunavskih i drugih Geoparkova EU.

Više informacija o projektu i organizatorima dostupno je na sledećim linkovima:

www.interreg-danube.eu/danube-geotour
www.geoparkzh.cz/

Uspešan sastanak u Rumuniji od 12. do 15. februara 2018. godine

Hateg UNESCO Global Geoparks iz Rumunije imali su priliku da ugoste partnere projekta Dunube GeoTour. Tokom prvih dana u Hateg Geoparku partneri su imali mogućnost da budu deo zajedničkog GeoProduct treninga. Pozvani gostujući govornici iz Rumunije i pridruženi strateški partner Naturtejo Geopark iz Portugala dali su zanimljive informacije za razvoj Geoproizvoda. Pored toga, organizovano je terensko putovanje kroz Hateg Geopark, i tom prilikom razgovaralo se o Geointerpretaciji u skladu sa primerima dobre prakse. Projektni tim želi da se zahvali organizatorima iz Hateg-a uključujući sve njihove pomagače i partnere.

Glavni rezultat projekta biće zajednička Dunavska Geo tura osmišljena da ojača saradnju između Geoparkova regiona i deluje kao inovativni turistički proizvod u cilju ubrzavanja vidljivosti i povećanju turističkih poseta u geoparkama.

Više informacija o projektu i organizatorima dostupno je na sledećim linkovima:

www.interreg-danube.eu/danube-geotour
http://en.hateggeoparc.ro/