Skip to main content

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014) Pravilnikom o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca („Službeni glasnik RS“, br. 3/2016) i Godišnjim planom upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ organizuje edukaciju za rekreativne ribolovce. U okviru edukacije, zaponedeljak, 2. april 2018. zakazano je predavanje za rekreativne ribolovce koje će biti održano u prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu sa početkom u 10 časova.