Skip to main content

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014) Pravilnikom o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca („Službeni glasnik RS“, br. 3/2016) i Godišnjim planom upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ organizuje edukaciju za rekerativne ribolovce. U okviru edukacije za petak, 2. decembar 2016. zakazano je predavanje za rekreativne ribolovce koje će biti održano u prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ sa početkom u 10 časova.