Skip to main content

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014 i 95/18 – dr. zakon) i Pravilnikom o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca („Službeni glasnik RS“, br. 3/2016) i Godišnjim planom upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ organizuje edukaciju za rekreativne ribolovce.

U okviru edukacije, za ponedeljak, 31. maj 2021. godine zakazano je predavanje za rekreativne ribolovce. Uz poštovanje svih mera predostrožnosti, edukacija će biti održana u prostorijama Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu sa početkom u 10 časova.