Skip to main content

Поводом Недеље европских геопаркова ЈП „Национални парк Ђердап“ припремило је фото изложбу „Путовање кроз први и једини геопарк у Србији“.

Подручје Ђердапа прво је природно добро у Србији проглашено Унесковим геопарком одлуком Извршног савета Унеска прошле године. Ово јединствено, географски целовито подручје одликује се локалитетима и пејсажем од међународног геолошког значаја, као и изузетним природним и културно-историјским наслеђем. Део вредности Ђердап Унеско геопарка представљен је на фотографијама великог формата које су изложене у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу. Фото изложбу прати и брошура „Путовање кроз први и једини геопарк у Србији“ која заједно са фотографијама треба широј јавности да предочи вредности геопарка, али и потенцијале за одрживи економски развој које геопарк омогућава локалној заједници. Изложба је отворена до16. јула 2021. године.