Geointerpretativni centar Tekija

U okviru projekta Dunavska geo tura, osnovan je Geointerpretativni centar u Tekiji. Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap” je renoviralo zgradu u Tekiji kako bi se uredio ovaj Centar.

U Geointerpretativnom centru u Tekiji materijali i druge informacije o pešačkim stazama, vođenim turama i o novom geoproizvodu razvijenom u okviru projekta su na raspolaganju posetiocima.

Geointerpretativni centar u Tekiji obezbeđuje geološku interpretaciju mesta kombinujući informacije o geološkom nasleđu, geomorfologiji i o tome kako istražiti prirodni potencijal područja. Geointerpretativni centar ima za cilj da usmeri ponašanje posetilaca u smislu predstavljanja načina na koji mogu da istraže ovo područje i kako da smanje neadekvatno ponašanje koje je štetno za prirodu.

Za posetioce / Turizam i rekreacija

Lovačka kuća Oreškovica

Saznajte više