Геопарк Ђердап

Геопарк Ђердап – путовање кроз геолошку историју

Шта је геопарк?

Геопарк је територија јасно дефинисаних граница у оквиру које се штите, презентују и промовишу не само међународно значајни објекти геонаслеђа већ, и све друге природне и културно-историјске знаменитости.

Активности у геопарку усмерене су на упознавање шире јавности о разноврсним природним и културним вредностима датог подручја кроз развој туризма са циљем да се побољша социјални статус локалног становништва, подстакне њихов економски развој и унапреди заштита природне и културне баштине.

Европска и светска
мрежа геопаркова

Једна од најзначајнијих међународних активности у домену заштите геодиверзитета и геонаслеђа је формирање Европске и УНЕСКО Глобалне мреже геопаркова.

Иницијална Европска мрежа геопаркова, основана је 2000. године и тренутно обухвата 71 подручје у 23 земље, док УНЕСКО Глобална мрежа, основана 2004, броји 140 подручја широм света, укључујући и европске геопарке.

Ђердап је прво подручје у Србији номиновано за приступање УНЕСКО Глобалној мрежи геопаркова. Геопарк Ђердап се налази у североисточној Србији, а Дунав је уједно и природна и административна граница између Србије и Румуније. Покрива територију од 1.330 km2, укључујући и подручје Националног парка Ђердап, који је основан 1974, превазилазећи његову територију за још 692 km2. Обухвата приобални појас Ђердапске клисуре у средњем току Дунава и његово залеђе – делове планинских масива Кучај и Мироч.

Ђердапска клисура најмаркантнији је природни феномен на подручју потенцијалног геопарка. На свом путу од Голупца до Кладова, на дужини од 117 km, Дунав се усеца у обод Јужних Карпата, спајајући Панонски басен на западу и Дакијски басен на истоку. Дуж клисуре откривени су бројни објекти геонаслеђа из готово свих периода геолошке историје, настали пре више од милијарду година, као и они који се данас формирају. Ово је уједно и једно од најбоље проучених подручја Балканског полуострва. Истраживали су га и дан-данас га истражују реномирани национални и интернационални геолози, геоморфолози, ботаничари, зоолози, археолози, историчари и етнолози.

Незагађена животна средина, разноврсност природних ресурса посебно геолошких, атрактивни предели, богатство биљног и животињског света, бројне културно-историјске знаменитости, љубазност и гостопримство локалних становника основне су одлике Ђердапа. Подручје Ђердап има могућност да постане јединствена лабораторија на отвореном – у природи – у којој ће се посетиоцима представити и тумачити геолошка, еколошка и цивилизацијска историја овог дела југоисточне Европе.

Геопарк Ђердап посетиоцима нуди широк спектар могућности: да виде, корачају, дотакну, спознају и уживају у једном од геолошки, историјски и културно најбогатијих подручја у Србији. У директном и активном контакту с природом, можете да упознате локалне биљке и животиње, њихова станишта као и окружење човека из праисторије и на тај начин разумете нераскидиву везу између две основне компоненте природе – геодиверзитета и биодиверзитета.

Истражите

Мали Штрбац

Сазнајте више