Geopark Đerdap

Geopark Đerdap – putovanje kroz geološku istoriju

Šta je geopark?

Geopark je teritorija jasno definisanih granica u okviru koje se štite, prezentuju i promovišu ne samo međunarodno značajni objekti geonasleđa već, i sve druge prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti.

Aktivnosti u geoparku usmerene su na upoznavanje šire javnosti o raznovrsnim prirodnim i kulturnim vrednostima datog područja kroz razvoj turizma sa ciljem da se poboljša socijalni status lokalnog stanovništva, podstakne njihov ekonomski razvoj i unapredi zaštita prirodne i kulturne baštine.

Evropska i svetska
mreža geoparkova

Jedna od najznačajnijih međunarodnih aktivnosti u domenu zaštite geodiverziteta i geonasleđa je formiranje Evropske i UNESKO Globalne mreže geoparkova.

Inicijalna Evropska mreža geoparkova, osnovana je 2000. godine i trenutno obuhvata 71 područje u 23 zemlje, dok UNESKO Globalna mreža, osnovana 2004, broji 140 područja širom sveta, uključujući i evropske geoparke.

Đerdap je prvo područje u Srbiji nominovano za pristupanje UNESKO Globalnoj mreži geoparkova. Geopark Đerdap se nalazi u severoistočnoj Srbiji, a Dunav je ujedno i prirodna i administrativna granica između Srbije i Rumunije. Pokriva teritoriju od 1.330 km2, uključujući i područje Nacionalnog parka Đerdap, koji je osnovan 1974, prevazilazeći njegovu teritoriju za još 692 km2. Obuhvata priobalni pojas Đerdapske klisure u srednjem toku Dunava i njegovo zaleđe – delove planinskih masiva Kučaj i Miroč.

Đerdapska klisura najmarkantniji je prirodni fenomen na području potencijalnog geoparka. Na svom putu od Golupca do Kladova, na dužini od 117 km, Dunav se useca u obod Južnih Karpata, spajajući Panonski basen na zapadu i Dakijski basen na istoku. Duž klisure otkriveni su brojni objekti geonasleđa iz gotovo svih perioda geološke istorije, nastali pre više od milijardu godina, kao i oni koji se danas formiraju. Ovo je ujedno i jedno od najbolje proučenih područja Balkanskog poluostrva. Istraživali su ga i dan-danas ga istražuju renomirani nacionalni i internacionalni geolozi, geomorfolozi, botaničari, zoolozi, arheolozi, istoričari i etnolozi.

Nezagađena životna sredina, raznovrsnost prirodnih resursa posebno geoloških, atraktivni predeli, bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, brojne kulturno-istorijske znamenitosti, ljubaznost i gostoprimstvo lokalnih stanovnika osnovne su odlike Đerdapa. Područje Đerdap ima mogućnost da postane jedinstvena laboratorija na otvorenom – u prirodi – u kojoj će se posetiocima predstaviti i tumačiti geološka, ekološka i civilizacijska istorija ovog dela jugoistočne Evrope.

Geopark Đerdap posetiocima nudi širok spektar mogućnosti: da vide, koračaju, dotaknu, spoznaju i uživaju u jednom od geološki, istorijski i kulturno najbogatijih područja u Srbiji. U direktnom i aktivnom kontaktu s prirodom, možete da upoznate lokalne biljke i životinje, njihova staništa kao i okruženje čoveka iz praistorije i na taj način razumete neraskidivu vezu između dve osnovne komponente prirode – geodiverziteta i biodiverziteta.

Istražite

Mali Štrbac

Saznajte više