JP „Nacionalni park Đerdap“

Osnovano 5. juna 1989. godine kao Preduzeće za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Đerdap, usklađivanjem sa zakonskim propisima od 1993. godine posluje kao Javno preduzeće “Nacionalni park Đerdap“.

Naše aktivnosti

Zaštita, očuvanje i unapređenje posebnih prirodnih vrednosti Nacionalnog parka u cilju daljih naučnih istraživanja, edukacije, prezentacije i popularizacije u skladu sa njihovim ekološkim potencijalima, zaštitom, očuvanjem i unapređenjem nepokretnih kulturnih dobara, usmerenim razvojem postojećih i novih aktivnosti, po sadržaju i intenzitetu prilagođenih osnovnim funkcijama Nacionalnog parka, turizma, sporta i rekreacije kao i razvoja vaspitno-obrazovnih i naučno-istraživačkih aktivnosti predstavljaju prioritetne aktivnosti i zadatke Preduzeća.

Sedište JP Nacionalni park Đerdap“ je u Donjem Milanovcu, u Ulici Kralja Petra I 14 a, a radne jedinice su u Dobri i Tekiji.

O nama

Organizacija i rukovodstvo

Saznajte više