Kontakt

Kontakt telefoni na koje možete dobiti željene informacije vezane za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“

Javno preduzeće
„Nacionalni park Đerdap“
19220 Donji Milanovac, Srbija
ul. Kralja Petra I broj 14a
E-pošta: office@npdjerdap.rs

Telefoni

Centrala

030 215 0070

Služba za opšte i pravne poslove

030 215 0071

Služba za informisanje, prezentaciju, turizam i geopark

030 215 0089

Centar za posetioce – Donji Milanovac

030 215 0088

Služba za ekonomsko – finansijske poslove

030 215 0074

Služba zaštite i unapređenja lova i ribolova

030 215 0075

Služba zaštite, unapređenja, promovisanja i održivog razvoja

030 215 0076

Sektor za planiranje gazdovanja šumama

030 215 0077 i 030 215 0082

Služba za komercijalu plan i analizu

030 215 0084

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

064 85 69 274