Kovilovo

Dužina: 1,2 km u jednom pravcu – Prosečan nagib: 3% – Kategorija: laka staza

Staza kreće od puta Donji Milanovac – Majdanpek preko Omana, na 398 m nadmorske visine.

Pešačka staza
Kovilovo

Šumskim putem stiže se do vidikovca Kovilovo na 358 m nadmorske visine. Sa Kovilova se pruža vidik na Donjomilanovačku kotlinu dužine preko 25 km i sve tri lokacije Donjeg Milanovca.

[smartslider3 slider=“68″]

Pogled na čitavu
Donjomilanovačku
kotlinu

Kovilovo je na nadmorskoj visini 358 metara i stanište je žutog ravna (Achillea clypeolata) endemične vrste sa vrlo ograničenim rasprostranjenjem.

Sa Kovilova se pruža pogled na čitavu Donjomilanovačku kotlinu, od Grebena do Golubinja, dužine preko 25 km. Ovde je Dunav širok oko 2 km, postojanog vodostaja i mirne površine.

Istražite sledeće

Greben

Istražite