Skip to main content

Међународни дан смањења ризика од катастрофа, 13. октобар, Управљач Геопарка Ђердап, ЈП „Национални парк Ђердап“ обележио је предавањем Природни хазарди на подручју Геопарка Ђердап, којем су присуствовали представници ЈКП „Доњи Милановац“, Центар за културу Доњи Милановац, ТОО Мајданпек, Техничка школа Мајданпек, Одељење у Доњем Милановцу, „Аграр Пореч“ Доњи Милановац и други. Присутне је у име ЈП „Националног парка Ђердап“ поздравио извршни директор мр Ненад Радаковић, а предавање је одржао др Душан Мијовић, геолог. Током предавања присутни гости су сазнали да су на подручју Геопарка изражени процеси нестабилности тла који угрожавају и објекте геонаслеђа, док су остали хазарди које изазивају унутрашње силе Земље веома мале вероватноће појаве.