Skip to main content

Међународни дан смањења ризика од катастрофа, 13. октобар, обележава се од 1989. године, када је на Генералној скупштини Уједињених нација одлучено да се промовише глобална култура свести о ризику и смањењу катастрофа. Управљач Геопарка Ђердап, ЈП „Нациоанални парк Ђердап“ данас обележава овај важан дан, подсећајући да део одговорности за безбедност и смањење ризика од катастрофа лежи на институцијама али и сваком члану друштва. Због тога је ове 2022. године Међународни дан фокусиран на следећи циљ: „Значајно повећати доступност и приступ системима раног упозоравања на више опасности и информацијама и проценама ризика од катастрофа за људе до 2030. године.“