Skip to main content

У седишту ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу, Ђердап УНЕСКО светски геопарк и Геолошки завод Србије потписали су Споразум о сарадњи 27.12.2022. године. Сарадња ће се одвијати у области истраживања геодиверзитета, проучавања геолошког наслеђа, резмене искустава у вредновању геонаслеђа, развоју геотуризма. Сарадња обухвата и заједничке едукативне радионице и семинаре са циљем подизања свести о геодиверзитету и геонаслеђу.
Меморандум су потписали в.д. директора ЈП „Национални парк Ђердап“ Саша Јаношевић, управљач Геопарка Ђердап и директор Геолошког завода Србије, проф. др Драгоман Рабреновић. Овом свечаном чину, присуствовали из Геолошког завода Србије заменик директора, Предраг Мијатовић, в.д. помоћника директора, Александар Милановић и руководилац Групе за аналитичко праћење примењених геолошких истраживања, Ивана Мојсић-Великић. Из Геопарка Ђердап присуствовали су извршни директор, мр Ненад Радаковић, руководилац Службе за информисање, презентацију, туризам и геопарк, Јована Маринковић и стручни сарадник за геологију и геотуризам, др Душан Мијовић.