Skip to main content

Manifestaciju „Miholjski susreti sela“ ustanovilo je Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije sa ciljem negovanja tradicije na selu i obogaćivanja društvenog i sportskog života stanovnika ruralnih naselja. Ova manifestacija se održava polovinom oktobra i organizovana je na nivou okruga. U Braničevskom upravnom okrugu, manifestacija je održana u selu Dobra od 2-3. oktobra, a pored domaćina učestvovala su i sela Vojilovo, Dvorište, Braničevo i Usije. S obzirom da deo Opštine Golubac pripada Nacionalnom parku Đerdap, organizatori su pozvali predstavnike JP „Nacionalni park Đerdap“.

Učesnici smotre „Miholjski susreti sela“ takmičili su se u sportsko-zabavnim disciplinama, pevanju i sviranju narodnih pesama i melodija na fruli i u list, a predstavila su se i kulturno- umetnička društva. JP „Nacionalni park Đerdap“ je promovisalo buduće pešačke staze na teritoriji opštine Golubac i predstavilo turističku ponudu Nacionalnog i Geoparka Đerdap. Za svoj dugogoišnji rad na očuvanju i unapređenju prirode, JP „Nacionalni park Đerdap“ dobilo je zahvalnicu.