Skip to main content

JP „Nacionalni park Đerdap“ je svoj vozni park dopunilo nabavkom tri terenska vozila marke lada niva. Vozila su namenjena Službi zaštite i razvoja i Službi za održivo gazdovanje šumama. Na ovaj način obezbeđen je efikasniji rad na zaštiti prirodnih i kulturnih vrednosti Nacionalnog parka Đerdap.