Skip to main content

ЈП „Национални парк Ђердап“ је свој возни парк допунило набавком три теренска возила марке лада нива. Возила су намењена Служби заштите и развоја и Служби за одрживо газдовање шумама. На овај начин обезбеђен је ефикаснији рад на заштити природних и културних вредности Националног парка Ђердап.