Skip to main content

Kao i prethodne, i ove godine nacionalni parkovi Fruška gora, Tara, Kopaonik i Đerdap zajednički su se predstavili na međunarodnim sajmovima LORIST u Novom Sadu. Objedinjen nastup nacionalnih parkova Srbije na novosadskom sajmu bio je prilika da se mnogobrojni posetioci upoznaju sa nacionalnim prirodnim bogatstvom, kao i da se istovremeno predstave potencijali za dalji održivi razvoj odnosno turistička ponuda srpskih nacionalnih parkova. Novosadski sajam je za objedinjeni nastup nacionalnih parkova na međunarodnim sajmovima LORIST svakom nacionalnom parku dodelio posebno priznanje.

Postojeća saradnja među nacionalnim parkovima u Srbiji ozvaničena je na 51. LORIST-u potpisivanjem protokola o saradnji koji su potpisali direktori javnih preduzeća odnosno upravljača nacionalnim parkovima Fruška gora, Tara, Kopaonik i Đerdap. Saradnja će se odvijati na polju zaštite prirode i razvoja nacionalnih parkova u Srbiji, a u interesu jačanja komunikacije i saradnje. Ovim Protokolom utvrđuje se razmena iskustava u upravljanju nacionalnim parkovima, razmena informacija i dobrih primera prakse, organizacija zajedničkih sastanaka i studijskih putovanja, kao i razmena stručnjaka.