Skip to main content

Поступци јавних набавки које наручиоци покрећу од 01.јула 2020.године, у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 91/2019), објављују и спроводе се на новом Порталу јавних набавки

Интернет страница новог Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs