Skip to main content

Министарство заштите животне средине, у сарадњи са ЈП „Национални парк Ђердап“, Заводом за заштиту природе Србије и Шумарским факултетом, обележиће Четврти међународни дан предела у Србији, у понедељак 12. октобра 2020. године у 10 часова у управној згради ЈП „НП Ђердап“’, који је домаћин овогодишњег догађаја.

Република Србија је потписала и ратификовала Европску конвенцију о пределу (ЕКП) 2011. године и на тај начин придружила великом броју земаља (39) чланица Савета Европе, које су показале бригу о одрживом развоју и препознале предео као суштински фактор у успостављању равнотеже између очувања природног и културног наслеђа, као израза европског идентитета и разноликости.

Савет Европе је тему предела одредио као важно поље европске политике. Предео је идентификован као део културне баштине, као културно и природно добро од директног значаја за квалитет живота.

Светски дан предела установио је Савет Европе указујући на значај очувања предела, а Министарство заштите животне средине, у сарадњи са партнерским институцијама, сваке године половином октобра организује различите догађаје којима на симболичан начин обележава овај дан.

Овогодишња тема Дана предела посвећена је примени Европске Коненције о пределу у секторским политикама (https://www.coe.int/en/web/landscape/international-landscape-day), тако да ће представници Министарства заштите животне средине, Националног парка Ђердап, Завода за заштиту природе и Шумарског факултета, приказати досадашњи напредак у планирању и уређењу предела, а посебно њиховој интеграцији у просторно планску документацију и различите секторске стратегије и политике.

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, посветиће недељу од 12. до 20. октобра изложби радова студената пејзажне архитектуре (тема: „Kарактер предела у секторским плановима’“), који ће бити изложени у холу Шумарског факултета, као и званичној завршној церемонији која ће се одржати 15. октобра на Шумарском факултету у Београду.