Skip to main content

Povodom 21. marta, Svetskog dana šuma, predstavnici Službe zaštite i razvoja JP „Nacionalni park Đerdap“ održali su edukativnu radionicu za učenike OŠ „Vuk Karadžić“ Kladovo. Članovi školskog tima za realizaciju projekta „Potraga za blagom stazama Nacionalnog parka Đerdap“ su sa učenicima viših razreda učestvovali u seriji radionica o komunikaciji. Radionice imaju za cilj da pruže pomoć i podršku učenicima kako bi uspešnije ostvarili svoju ulogu ambasadora Nacionalnog parka Đerdap i postali aktivni učesnici u edukaciji i promovisanju vrednosti ovog zaštićenog područja.

Učenici su u radionici „Dobro drvo“ koju je pripremila Suzana Simić-Dobrić, profesor biologije imali priliku da pokažu veštinu komunikacije učestvovanjem u debati. Dobro drvo je priča o drvetu koje nesebično daje i o dečaku sa neiscrpnom listom želja. Učenici su u okviru grupa advokata i tužioca imali priliku da brane ili osude ponašanje dečaka, dok je grupa učenika u ulozi sudija trebalo da donese konačnu odluku o ponašanju dečaka. Učenici novinari su ostvarili svoju ulogu izveštavanjem o procesu suđenja.
Učesnici debate su izneli mišljenje da je ovo priča o odnosu čoveka prema prirodi i ukazali na značaj šuma i njihov uticaj na opstanak čovečanstva.
Zaključeno je da život u skladu sa prirodom, promovisanje i zaštita prirodnih vrednosti i lepota treba da bude imperativ savremenog doba.