Skip to main content

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 2017. godinom održivog turizma. Putuj, uživaj, poštuj“, slogan je pod kojim se obeležava 27. septembar, Svetski dan turizma. Putnicima se poručuje da uživaju u putovanjima, ali da poštuju prirodu i potrude se da na nju što manje negativno utiču. Ovogodišnji Svetski dan turizma u JP „Nacionalni park Đerdap“ obeležili su u saradnji sa Tehničkom školom Majdanpek koja obrazuje buduće turističke tehničare. Srednjoškolcima i njihovim profesorima predstavljen je Leksikon Nacionalnog parka Đerdap, sa posebnim osvrtom na leksikografske odrednice koje se tiču turističke privrede i resurse koji mogu biti stavljeni u funkciju razvoja turizma. Dogovoreno je da budući turistički tehničari u okviru nastave stručnih predmeta, po sopstvenom izboru obrade jednu od atrakcija Nacionalnog parka Đerdap radi predstavljanja potencijalnim posetiocima.